Zaustavljanje nasilja nad djecom

U BiH, UNICEF ima za cilj smanjenje nasilja u porodici, školi, zajednici i u digitlanom prostoru. Namjera nam je i da prekinemo šutnju o ovoj skrivenoj epidemiji.

Ending Violence Against Children
UNICEF/Calkic