EmpowerHer: “Ne postoji blaže ili teže nasilje”

Predrasude, stereotipi, diskriminacija, vrste nasilja, spol i rod, te digitalna sigurnost, teme su kojima su se bavili mladi na radionici u Zenici

Almir Panjeta za UNICEF
Prejudice, stereotypes, discrimination, types of violence, sex and gender, and digital security are topics that young people discussed at the workshop in Zenica.
UNICEF/Panjeta
07 Juni/lipanj 2024