Pravosudni sistem za najbolji interes djeteta

Održan II Koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Benjamin Omerbegović za UNICEF
II Koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
UNICEF/Đemidžić

24 Januar 2019

U Zenici je održan II Koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru projekta Pravda za svako dijete, uz podršku UNICEF-a u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka tužitelji su razmijenili iskustva o radu sa djecom u sukobu sa zakonom i djecom u kontaktu sa zakonom, alternativnim mjerama, ali i najboljim praksama kako bi se učinilo sve da se u potpunosti radi u najboljem interesu djeteta.

Tužiteljica Jasna Pećanac otvorila je sastanak naglasivši kako je neophodno da se formira plan rada za naredni period. "Cilj današnjeg okupljanja je da tužioci koji rade na maloljetničkom referatu razmijene svoja iskustva, diskutuju i ukažu na potrebu ustaljivanja praksi u primjeni zakonskih odredbi." Plan rada za naredni period, istakla je Pećanac, biće pripemljen na osnovu prijedloga i plana programa rada koordinacije tužilaca za maloljetnike u FBiH.

Elvir Musić, UNICEF-ovov službenik za zaštitu djece, govorio je o načinu na koji UNICEF podržava ovaj projekat: "UNICEF je kroz ovaj projekat radio na edukaciji sudija, tužilaca kao i stručnih savjetnika. Također, kroz projekat su promovisane alternativne mjere koje se implementiraju uz mnogobrojne partnere koje imamo na lokalnom nivou." Govoreći o načinima i uslovima rada sa djecom koja su u kontaktu i u sukobu sa zakonom Musić je dodao: "UNICEF je poboljšao uslove za rad sa djecom kroz opremanje pravosudnih institucija, edukaciju stručnih savjetnika i tužilaca i zapošljavanje stručnih savjetnika."

Tužitelji su tokom sastanka  imali priliku pogledati kratki film “Al’ je dug ovaj dan”, koji je snimljen uz podršku UNICEF-a, Švedske međunarodne razvojne agencije SIDA i švicarske vlade. Film je snimljen u okviru projekta pod nazivom “Pravda za svako dijete”, a “Al’ je dug ovaj dan” možete pogledati na UNICEF BiH YouTube kanalu.

Na sastanku je bilo riječi i o važnosti psihologa u postupku sa djecom. O ovoj temi je govorila Indira Ćuk, kantonalna tužiteljica za maloljetnike Tužilaštva USK-a: "Jako je važno imati kvalitetnog psihologa, on priprema dijete, daje upute ljudima koji rade sa djecom, upoznaje dijete sa postupkom i ohrabruje ga.” Ćuk je dodala da bez kvalitetnog psihologa nema kvalitetnog rada sa djecom: “Svaki aspekt rada mora biti u interesu djeteta, a ne samo ishod rada."

II Koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike u Federaciji Bosne i Hercegovine je okončan posjetom Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Podrska koordinaciji tužilaca odvija se u okviru projekta “Pravda za svako dijete”, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

II Koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zenici
UNICEF/Đemidžić
II Koordinacioni sastanak tužilaca za maloljetnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u Zenici, FBiH
UNICEF/Đemidžić