Posjeta predstavnika ambasada Švedske, Švicarske i UNICEF-a Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona i Osnovnoj školi “9. maj” u Pazariću

Cilj posjete je bio sagledavanje rezultata Programa Pravda za djecu

23 Septembar/rujan 2022
Posjeta predstavnika ambasada Švedske, Švicarske i UNICEF-a Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona i Osnovnoj školi “9. maj” u Pazariću
UNICEF/Panjeta
Blocks
 Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona (ZDK)
UNICEF/Panjeta

23.09.2022.: Predstavnici ambasada Švedske i Švicarske, u pratnji Predstavnice UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, posjetili su u četvrtak Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i Osnovnu školu “9. maj” u Pazariću. Cilj posjete je bio sagledavanje rezultata Programa Pravda za djecu, koji su implementirali UNICEF BiH i partneri, od 2012. godine, zahvaljujući finansijskoj podršci Švedske i Švicarske.

Delegacija je imala priliku da sa zamjenicom glavnog tužioca i stručnjakinjom za podršku djeci svjedocima i žrtvama, razgovara o tretmanu djece u krivičnom postupku i implementaciji mjera zaštite djece i usluga za djecu žrtve i svjedoke, te je posjetila sobu prilagođenu djeci.

Glavna tužiteljica ZDK Vesna Kaknjo u pozdravnom govoru istaknula je kako zahvaljujući ovom projeltu “Tužilaštvo ZDK ima najbolje uslove za postupanje s djecom u BiH”, dok je zamjenica glavne tužiteljice Vesna Bjelošević istaknula je kako su među prvima u BiH angažovali stručnu saradnicu-psihologinju:

“U odsjeku za maloljetnike imamo dvije tužiteljice i psihologinju, ovaj odsjek je reprezentativan i može biti za primjer i drugim tužilaštvima kojima I savjetodavno pomažemo. To je prepoznato i od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, kao i od drugih tužilaštava”, kazala je Vesna Bjelošević, dok je tužiteljica i šefica odsjeka za maloljetnike Adisa Kadušić istaknula i podršku koju pružaju podršku policijskim upravama kod težih slučajeva:

“Policijske uprave u ZDK nemaju angažovane psihologe, tako da kad god se nešto desi naša stručna saradnica tu je od prvog kontakta sa djecom i maloljetnicima”.

Program je napravio značajna poboljšanja u oblastima unapređenja pravnog okvira za uvođenje mjera kojima se djeca preusmjeravaju od krivičnih postupaka u 63% općina širom Bosne i Hercegovine, što je dovelo do toga da se pritvor koristi samo kao krajnja mjera. Poboljšanja su rezultirala smanjenjem broja osuđene djece za 71% između 2011. i 2020. godine, dok se na 100.000 djece izriče samo 1,8 kazne zatvora, što je znatno ispod prosjeka EU od 59. Nadalje, postignuća su doprinijela smanjenju broja djece u sukobu sa zakonom za 45%  u 2020. u odnosu na 2014. godinu.

Važni aspekti diskusije su također uključivali ključne prednosti postojanja stručnih savjetnika kao što su psiholozi i socijalni radnici, dostupni u okviru pravosudnog sistema Zeničko-dobojskog kantona.

“Radimo sve u najboljem interesu djeteta i da kroz sav taj proces prođu sa što manje stresa. Zahvaljujući UNICEF-u i Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima fokus se stavio na aspekt zaštite djece žrtava i svjedoka sa kojima se postupa na pravi način. U toku proteklih 10 mjeseci kroz sobu prilagođenu djeci prošlo je 95 djece u svojstvu svjedoka ili oštećenih”, kazala je Melisa Vardo, stručna savjetnica-psihologinja u Tužilaštvu ZDK istaknuvši i značaj edukacija koje je imala priliku pohađati tokom provedbe programa.

Osnovna škola “9. maj” u Pazariću  jedna je od škola koje realizuju projekat sekundarne prevencije, uveden 2015. godine, a implementira se u svim školama u Republici Srpskoj i 4 kantona FBiH. Školski program sekundarne prevencije ima za cilj poboljšanje dobrobiti i zaštite djece i adolescenata kroz ranu identifikaciju i podršku djeci koja su identifikovana kao izložena faktorima rizika poput uvreda, nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Više od 150.000 djece širom BiH sudjelovalo je posredno, dok 7.000 dobija direktnu podršku.

Direktor OŠ “9. maj” Adnan Fejzić potcrtao je kako je ovo jedan vrlo bitan proces koji je neizbježan za kvalitetno obrazovanje. 

“Naša škola je uključena u ovaj proces kao pilot škola, davne 2016. godine, i to je jedna od aktivnosti u kojima smo mi pilot škola – od uvođenja e-dnevnika, do uključenja djece u pokretu u redovnu nastavu. Kvalitet jedne škole zavisi od kvaliteta njenih radnica i radnika, i na njemu se stalno treba raditi”.

U okviru programa, razvijeni su programi prevencije, te podržana obuka nastavnika za identifikaciju faktora rizika kojima su djeca izložena, obuka stručnjaka školske službe podrške za pružanje podrške djeci u riziku, kao i obuka šire mreže stručnjaka  za  podršku u zajednici, te usluga za pružanje dodatne pomoći kada se rizik ne može riješiti unutar mreže školske podrške.

Blocks
Osnovna škola “9. maj” u Pazariću  i Rownak
UNICEF/Panjeta

Školska psihologinja Arijana Osmanović Štukan istaknula je kako je posebno važna uloga osoblja u uočavanju rizika u kojima se dijete eventualno nađe:

“Ukoliko prepoznamo rizično ponašanje, dužni smo da djelujemo na rizikofaktore koje smo prepoznali, zatim je obaveza nastavnog osoblja da to prijavi, te smo dužni svakom učeniku koji se nađe u toj situaciji pružiti stručnu pomoć. Imperativ programa su najbolji interes djeteta, zaštita ličnih podataka, destigmatizacija i uklanjanje diskriminacije i etiketiranja”.

Haris Lokvančić, šef odjela diplomatskih poslova u Ambasadi Švicarske u BiH istaknuo je kako je Švicarska u proteklih 11 godina poduprla projekt Pravda za djecu: “S ponosom možemo
reći da smo postigli vrlo opipljive rezultate, kao što se danas može vidjeti. Svi ti rezultati nisu mogli biti
ostvareni bez kontinuiranog angažmana svih domaćih institucija, uz snažnu podršku UNICEF-a.
Međutim, posao nije gotov i računamo da će vlasti BiH sada preuzeti punu odgovornost nad
procesima, kroz poboljšano javno financiranje za zaštitu djece, a posebno kroz godišnje
akcijske i budžetskee planove s odgovarajućom raspodjelom sredstava”, izjavio je.

Zadovoljstvo postignutim ističu i iz Švedske ambasade BiH:

“Kao i naši švicarski partneri, Švedska od početka podržava program ”Pravda za djecu”. Ponosni smo na rezultate postignute tokom ovog perioda, i zadovoljni partnerstvom sa UNICEF-om i različitim institucijama na raznim nivoima u BiH. Dobri rezultati najbolje su pokazani kroz implementaciju programa. Sada, izazov je održati i unaprijediti postignuto. Institucije BiH trebaju to pratiti kroz osiguravanje minimuma standarda za sobe za saslušanje prilagođene djeci, povećanje sekundarne prevencije u školama, razvojem općinskih referalnih mehanizama kao i koordinaciju sa civilnim društvom kako bi unaprijedili dobrobit i zaštitu djece i mladih. Nadamo se da će odgovorne institucije BiH izdvojiti potrebne resurse kako bi osigurali održivost postignutih rezultata”, kazala je Eva Smedberg iz odjela za razvojnu saradnju Švedske ambasade u BiH.

Predstavnica UNICEF-a u BiH dr. Rownak Khan istaknula je značaj postignutih rezultata, ali i potrebu daljnjeg rada na njihovom unaprjeđenju:

„Iako prepoznajemo impresivna dostignuća ovog programa, znamo da je značajan posao pred nama. Naredni mjeseci i godine zahtijevat će napore da se održe do sada postignuti rezultati i unaprijede nova područja rada. Napori za jačanje zaštite dječaka i djevojčica, koji su žrtve i svjedoci krivičnih djela moraju biti prioritet. Više nego ikada potrebna je bliska saradnja između sektora pravosuđa i socijalnih usluga. I moramo nastojati da moderne, dobro obučene socijalne radnike i dječje psihologe utkamo u tkivo pravosudnog sistema. Moramo ojačati sposobnost sektora pravde da omogući smisleno učešće djece u procesu donošenja odluka i poduzeti korake kako bismo osigurali da pravosuđe sistematski i redovno uzima u obzir socijalnu i ekonomsku situaciju djeteta i porodice”, rekla je dr. Khan.

Kontakti za medije

Nineta Popović
Voditeljica Odjela za Komunikacije
UNICEF Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 293 600

O UNICEF-u

UNICEF djeluje u nekim od najugroženijih područja na svijetu, kako bi obuhvatili djecu iz najranjivijih kategorija. Širom 190 država i teritorija, mi radimo za svako dijete, bilo gdje, kako bi sagradili bolji svijet za sve. Mi nikad ne odustajemo.

Za više informacija o UNICEF-u i našem radu za djecu, posjetite  www.unicef.org.

Pratite UNICEF u BiH na Twitter-uFacebook-uInstagram-u Youtube-u