ยุติภาวะไร้สัญชาติ เพื่ออนาคตของเด็กทุกคน

สิทธิในการมีสัญชาติ เพื่อเด็กทุกคน

เด็กสาวกำลังมองออกมาด้านนอกของบ้าน ผ่านทางหน้าต่าง มีข้อความภาษาไทยว่า ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด หรือไร้สัญชาติ เด็กทุกคนคือชีวิตที่มีตัวตน เพียงคุณเปิดใจรับรู้ถึงการมีตัวตนของพวกเขา คือจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ