การสนับสนุนงานของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟผ่านการบริจาค

การสนับสนุนงานของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ
UNICEF