การสนับสนุนงานของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟผ่านการบริจาค

UNICEF

สนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ

สิทธิประโยชน์มากมายที่บริษัทของท่านจะได้รับเมื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟดังต่อไปนี้

  • ผลกระทบที่ดีต่อภาพลักษณ์ภายนอกขององค์กร
  • ได้รับการยอมรับจากภายนอกในวงกว้าง
  • ความรู้และข้อมูลจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของยูนิเซฟ
  • ความสัมพันธ์กับสื่อ
  • เป็นส่วนหนึ่งในอิทธิพลระดับโลก
  • โอกาสในการสร้างเครือข่ายและเแลกเปลี่ยนความรู้
  • พัฒนาการโครงการริเริ่มต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

งานต่างๆของยูนิเซฟจะไม่สามารถสำเร็จได้ หากปราศจากความเอื้อเฟื้อจากพันธมิตรภาคธุรกิจ ยูนิเซฟได้รับการสนับสนุนทั้งได้ด้านอาสาสมัครและการบริจาคจากพันธมิตรองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสรรสร้างประโยชน์ในทุกมุมโลก

hilltribe schooler with puppet

พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากาคธุรกิจ

การบริจาคเงินแบบระยะยาวจากพันธมิตรภาคธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ อย่างยั่งยืน การบริจาคของคุณนั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมากต่อพวกเขา

ECD South

โครงการสตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้น (Star for Children Programme)

โครงการสตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้นของยูนิเซฟนั้นเป็นโครงการริเริ่มจากยูนิเซฟประเทศไทยสำหรับบริษัทในภาคธุรกิจที่มีความสนใจที่จะร่วมเป็นพันธมิตรและทำงานไปกับยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลน

การบริจาคเงินจากบริษัท

การบริจาคเงินจากบริษัท

ทางยูนิเซฟรู้สึกขอบคุณเงินบริจาคจากทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายปี รายไตรมาส รายเดือน หรือรายครั้งที่มอบให้แก่ยูนิเซฟเพื่อนำไปช่วยเหลือและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับเด็กๆ