ทูตยูนิเซฟ และ เฟรนด์สออฟยูนิเซฟ

พวกเขามีความสามารถและทักษะที่หลากหลาย และพวกเขามุ่งมั่นที่จะช่วยยูนิเซฟพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเด็กๆ

โลโก้องค์การยูนิเซฟสีขาวบนพื้นสีฟ้า