กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ ยูนิเซฟ เปิดตัวแคมเปญ #EatPlayLove “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก”

รณรงค์การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตให้เด็กในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ

05 มีนาคม 2018
ตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่
UNICEF
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแคมเปญ #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของพวกเด็กๆ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดงานเปิดตัวแคมเปญ #EatPlayLove (แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก พร้อมเปิดตัว แคมเปญ ฮีโร่ ของโครงการฯ ตรัย ภูมิรัตน ศิลปินชื่อดังที่จะมาเป็นตัวแทนแคมเปญ โดยได้แต่งเพลงพิเศษ “รักเธอทุกๆ วัน” เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงการให้ความรักและเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกต้อง งานนี้ได้รับเกียรติจาก อานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดทำแคมเปญ #EatPlayLove (แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก ภายใต้ โครงการ Central-UNICEF Together For Every Child ปี 2 (เซ็นทรัล ยูนิเซฟ ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ เอเวอร์รี่ ไชลด์ ปี 2) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงปฐมวัย วิธีการเลี้ยงลูกและการกระตุ้นพัฒนาการง่ายๆ โดยเน้นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก อันได้แก่ โภชนาการที่ดี การเล่น และความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งเป็นสามปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ และวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในรูปแบบของงานเอ็กซ์โป #EatPlayLove สัญจรไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตลอดปี 2561 ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยกลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟหวังว่าจะเห็นพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้กำหนดนโยบาย ภาคสังคม ภาคธุรกิจ หันมาลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

ด้าน โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า แคมเปญนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรที่ทำงานด้านพัฒนาสังคม การจัดงานเอ็กซ์โปลักษณะนี้ถือเป็นครั้งแรกของยูนิเซฟในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยงานนี้จะช่วยให้ลูกค้าของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก สมาชิกครอบครัว นักธุรกิจ หรือผู้กำหนดนโยบาย ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และร่วมกิจกรรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวย้ำว่า ช่วงหกปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก เพราะเป็นช่วงที่สมองพัฒนาเร็วที่สุดในชีวิตของคนเรา ช่วงปฐมวัยคือโอกาสทองของการวางรากฐานการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต ในทางกลับกัน หากเด็กปฐมวัยขาดการดูแลที่เหมาะสม ขาดโภชนาการที่ดี ขาดการกระตุ้นพัฒนาการ หรือต้องเผชิญกับความเครียด ความรุนแรง ก็จะบั่นทอนการพัฒนาสมองของพวกเขาและส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ผลสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ พบว่า เด็กปฐมวัยในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดการดูแลที่เหมาะสม โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 ใน 10 มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น เนื่องจากขาดโภชนาการเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พบว่า พ่อแม่ยังมีบทบาทน้อยในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยมีพ่อเพียง 1 ใน 3 คนเท่านั้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับลูก

ในขณะที่เด็กอายุ 1-14 ปี เกือบ 8 ใน 10 คนกลับถูกสมาชิกครอบครัวลงโทษทางร่างกายหรือจิตใจ ทั้งๆ ที่ความรุนแรงเป็นสิ่งบั่นทอนการพัฒนาสมองของเด็ก

ขณะที่ วนิษา เรซ Friend of UNICEF (เฟรนด์ ออฟ ยูนิเซฟ) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองเด็ก กล่าวเสริมว่า เดือนและขวบปีแรกๆ ของชีวิตคือโอกาสทองในการพัฒนาสมองเพราะเป็นช่วงเวลาที่เซลล์สมองจะก่อตัวพัฒนาเชื่อมโยงกันในอัตราสูงถึง 1,000 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วที่สุดในชีวิตของคนเรา การเชื่อมต่อเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำงานของสมองของเด็ก และวางรากฐานให้กับอนาคตของพวกเขาทางด้านสุขภาพ การศึกษา ความอยู่ดีมีสุข และความสำเร็จด้านการเงินเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจัยสำคัญ 3 ด้านที่จะช่วยให้สมองของเด็กพัฒนาได้อย่างเต็มที่ คือ โภชนาการ หรือ การกิน (Eat) จะเป็นตัวป้อนอาหารให้สมอง ส่วนการการกระตุ้น หรือ การเล่น (Play) ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทและปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ และการปกป้องคุ้มครอง หรือ การให้ความรัก (Love) จะช่วยเป็นกันชนของสมองจากความเครียด ซึ่งการผนึกกำลังของปัจจัย 3 ด้านนี้ มีผลต่อการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทและการทำงานของสมอง ส่งผลต่อการพฒนาสมองและศักยภาพของเด็กอย่างเต็มที่

บรรยากาศภายในงานยังมีเหล่า Friends of UNICEF (เฟรนด์ ออฟ ยูนิเซฟ) อาทิ พีช-พชร จิราธิวัฒน์ มาร่วมรณรงค์ให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด พร้อมด้วยเซเลบริตี้
ใจบุญ ร่วมงานและชมบูธจำลองต่างๆ อาทิ บูธห้องอาหาร ที่สื่อถึงการทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ, บูธสนามเด็กเล่นที่สื่อถึงการสร้างความสุขให้สมวัยจากการละเล่น และบูธหมีฮักเพื่อแสดงถึงการแสดงความรักด้วยการกอด เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัว แคมเปญ ฮีโร่ บอย-ตรัย ภูมิรัตน ที่จูงมือน้องชื่นใจ ลูกสาววัย 4 ขวบ และภรรยา ตุ๊กตา-พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล มาพร้อมเพลงใหม่ล่าสุด “รักเธอทุกๆ วัน” ที่แต่งขึ้นเพื่อแคมเปญนี้โดยเฉพาะ เพื่อเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อันเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจให้แก่เด็กๆ ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือ ฟังเพลงนี้ได้จาก www.youtube.com/unicefthailand

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรื่องการให้ความรักและการดูแลเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธีกับแคมเปญ #EatPlayLove (แฮชแท็กอีทเพลย์เลิฟ) กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก โดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทุกคน ในทุกๆ งานที่เราทำ ยูนิเซฟทำงานใน 190 ประเทศและดินแดน ร่วมกับพันธมิตรของเรา เพื่อแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นการลงมือทำที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงพวกเด็กๆ ในกลุ่มที่เปราะบางและถูกมองข้าม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กทุกคน ในทุกๆ ที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ได้ที่เว็บไซต์ www.unicef.org/thailand/

ติดตามเรื่องราวล่าสุดจากยูนิเซฟได้ที่ ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก ของยูนิเซฟ