เปิดตัว “สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย” มุ่งลดเอชไอวีในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

7 องค์กรผนึกกำลัง เปิดตัว สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นประเทศไทย

16 มีนาคม 2018
โลโก้ YM2M สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย
YM2M.Lovecarestation.com
YM2M สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

กรุงเทพฯ 16 มีนาคม 2561 – จากการที่ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) เป็นจำนวนสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ วันนี้องค์กรพันธมิตร 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมควบคุมโรค มูลนิธิแพธทูเฮลท์ คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ สำนักการแพทย์-สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัว Lovecare YM2M Young Men’s Health Station สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์แบบครบวงจร http://ym2m.lovecarestation.com/ เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง พร้อมจัดบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 52 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยในพ.ศ. 2560 คือกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจำนวนนี้เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ถึงร้อยละ 55 นอกจากนี้ ยังพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีอัตราความชุกของเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายสูงที่สุด คืออยู่ที่ร้อยละ 20 ในพ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในประชากรทั่วไป

อย่างไรก็ตาม อัตราการตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวกลับอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ พบว่า เพียงร้อยละ 31 ของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทยทราบว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่

วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดวุฒิภาวะ มีคู่นอนหลายคนและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน ทั้งนี้ YM2M http://ym2m.lovecarestation.com/ สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย เป็นบริการออนไลน์ครบวงจรที่เน้นเข้าถึงประชากรกลุ่มนี้ โดยได้เปิดเป็นแชทรูมที่มีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญคอยแชทสดกับกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่ความรัก เพศสัมพันธ์ เพศสภาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงการตรวจเลือดและการรักษา นอกจากนี้ สถานีวัยรุ่นชายยังมีการจัดบริการส่งต่อวัยรุ่นที่ต้องการเข้ารับการรักษา หรือตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายจำนวน 23 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมพร้อมให้บริการด้วยความเป็นมิตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีอัตราค่ารักษาที่ไม่แพง

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าววันนี้ว่า “แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการลดการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่อัตราการติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นในประชากรบางกลุ่ม เรื่องนี้เป็นประเด็นทางสาธารณสุขที่น่ากังวลอย่างยิ่งของประเทศไทย เราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็น และช่วยให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองจากเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้”

นายแพทย์เทียรี่ โรลส์ โครงการเอชไอวีและวัณโรค ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า “การให้การปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพทางออนไลน์กับวัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาจากงานอื่นๆ ที่เราได้ทำอยู่แล้วเพื่อรับมือกับการระบาดของเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงนี้ เนื่องจากช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มวัยรุ่น เราหวังว่าบริการทางออนไลน์เหล่านี้จะก่อให้เกิดผลในวงกว้างอย่างแท้จริง”

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวในงานแถลงข่าววันนี้ว่า “การเข้าถึงการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงยังมีความครอบคลุมต่ำ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ กลุ่มเสี่ยง สามารถรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในเครือข่าย YM2M และร่วมกันจัดทำระบบส่งต่อสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อ สำหรับวัยรุ่นที่ไม่ติดเชื้อและมีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์จะมีการสนับสนุนการให้บริการเพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัส โดยส่งเสริมให้ใช้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัยและการให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป”

ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ Friend of UNICEF (เฟรนด์ ออฟ ยูนิเซฟ) ซึ่งมาร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าววันนี้กล่าวว่า “ใหม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และรู้สึกประทับใจกับโครงการนี้มาก คือ เราเห็นเลยว่าวัยรุ่นต้องรู้สถานะตัวเอง และต้องเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จะช่วยปกป้องพวกเขาและเพื่อนๆ จากเอชไอวีและโรคอื่นๆ ได้ มันสำคัญมากที่บริการแบบนี้ต้องเข้าถึงง่าย เป็นส่วนตัว มีการเก็บข้อมูลเป็นความลับและต้องเป็นมิตรกับวัยรุ่น ใหม่อยากให้น้องๆ วัยรุ่นชายลองเข้าไปในเว็บไซต์ YM2M และลองเข้าไปรับบริการที่คลินิกที่อยู่ในโครงการดู บริการที่นั่นเป็นมิตรมากและถูกออกแบบมาเพื่อวัยรุ่นชาย ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองโดยเฉพาะเลยค่ะ”

เยี่ยมชมเว็บไซต์สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย YM2M ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ และ PEPFAR โดยศูนย์ความร่วมมือ-ไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข ได้ที่  http://ym2m.lovecarestation.com/

ที่อยู่ติดต่อสื่อ

ณัฐฐา กีนะพันธ์
Communication Officer
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อีเมล: nkeenapan@unicef.org

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit www.unicef.org.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook