UNICEF NextGen

ยูนิเซฟ NextGen คือกลุ่มผู้นำ รุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-30 กว่าปี ซึ่งได้อุทิศทรัพยากร ความมุ่งมั่นและพลังของตนเองเพื่อสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยเด็ก ๆ ของยูนิเซฟ

UNICEF Thailand

ยูนิเซฟ NextGen คือกลุ่มผู้นำ ผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20-30 กว่าปี ซึ่งได้อุทิศทรัพยากร ความมุ่งมั่นและพลังของตนเองเพื่อสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยเด็ก ๆ ของยูนิเซฟ สมาชิก NextGen จะระดมเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนรุ่นเดียวกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะตัวแทนของเด็ก ๆ กลุ่มเปราะบางที่สุดในโลก 

NextGen ทำงานร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เด็ก สมาชิกโครงการจะทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในการระดมทุนและพัฒนาแนวคิดการเป็นผู้ให้ คนรุ่นใหม่เหล่านี้คือนักกิจกรรม คือตัวแทนด้านสิทธิเด็ก และเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้นำโลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านมนุษยธรรม นำไปสู่วิธีการดำเนินงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อเด็ก ๆ ต่อไป

UNICEF Thailand

ประเภทสมาชิก

Champion (คณะกรรมการอำนวยการ – รับเชิญเท่านั้น): บริจาค 2,500 บาท/เดือน หรือ 30,000 บาท/ปี

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกคณะกรรมการอำนวยการ:

 • บริจาคอย่างน้อย 30,000 บาทต่อปี และประกันยอดบริจาคเพิ่ม 150,000 บาทในแต่ละปี ผ่านการระดมทุน การทำกิจกรรม หรือการบริจาค 
 • รับสมัครสมาชิก NextGen ระดับSuper Heroes อย่างน้อย 5 คนในแต่ละปี 
 • เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ ทั้งในด้านความสำเร็จ ความก้าวหน้า และความท้าทาย  
 • ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันและชาญฉลาดต่อการดำเนินงานและระดมทุนโครงการของยูนิเซฟ 
 • พัฒนา จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อให้สมาชิก NextGen และกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และความสนุกตลอดปี
 • ร่วมจัดและเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายปีละ 2 ครั้ง
 • มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรม NextGen อย่างน้อย 2 ครั้ง  
 • ใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทำงานร่วมกับผู้สนับสนุน ในการจัดหาสถานที่และเชิญชวนผู้ร่วมงานกิจกรรม/โครงการ NextGen

 

Super Hero: บริจาค 1,500 บาท/เดือน หรือ 18,000 บาท/ปี

Super hero จะ:

 • ชักชวน 2 Heroes เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NextGen
 • ทำกิจกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกับ Hero

 

Heroes: บริจาค 750 บาท/เดือน หรือ 9,000 บาท/ปี

Hero จะ:

 • เข้าประชุมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก NextGen
 • พบปะและรับฟังผู้เชี่ยวชาญของยูนิเซฟ และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อน ๆ ที่เชื่อและคิดในสิ่งเดียวกัน คุณมีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านเด็กโดยตรง
 • ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมประจำปี ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟและสมาชิก NextGen เพื่อฉลองความสำเร็จขององค์กร และวางแผนการทำงานเพื่อรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ  กำลังเผชิญ  
 • ได้รับข่าวสาร และอัพเดตเกี่ยวกับการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินของยูนิเซฟทางอีเมล 

บริจาคตอนนี้

สนับสนุนยูนิเซฟเพื่อช่วยให้เด็กทุกคนอยู่รอดปลอดภัยและมีโอกาสเท่าเทียมกัน

UNICEF Thailand

นอกจากนี้ท่านสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารได้ที่

ชื่อบัญชี: องค์การยูนิเซฟ

 • ธ. กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงาน ก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
 • ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
 • ธ. กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
 • ธ. กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
 • ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ และระบุ “NXT” มาที่ยูนิเซฟ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยแฟกซ์มาที่ 02 356 9229 หรืออีเมล์ THL-UNICEFNextGen@unicef.org