ภารกิจของยูนิเซฟ NextGen

เราทำอะไรเพื่อพวกเด็ก ๆ

สมาชิกยูนิเซฟ NextGen ประเทศไทย กำลังนั่งประชุมกันอยู่