ร่วมกับยูนิเซฟ เน็กซ์เจน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

พวกเด็กๆ ทั้งชายและหญิง กำลังชะโงกหน้าออกมาจากหน้าต่าง มองกล้องแล้วยิ้ม