ร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส

เด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะอย่างไร เชื้อชาติไหน ภาษาใด แม้จะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ควรมีเหมือนกันคือ "โอกาสและความเท่าเทียม" เงินบริจาคจากท่านจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเด็กทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

Become a donor
UNICEF Thailand