ร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส

เด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะอย่างไร เชื้อชาติไหน ภาษาใด แม้จะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ควรมีเหมือนกันคือ "โอกาสและความเท่าเทียม" เงินบริจาคจากท่านจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเด็กทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

UNICEF Thailand

มอบโอกาสที่เป็นแสงสว่างให้พวกเขาได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

คุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีชีวิตรอดปลอดภัย และมีอนาคตที่สดใสได้

การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนยูนิเซฟของท่านทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่ที่มีความหมายอย่างมากต่อเด็กด้อยโอกาสทุกพื้นที่ในประเทศไทยและนอกประเทศ ซึ่งเงินบริจาคจากท่านในวันนี้จะช่วยให้พวกเขาได้รับสิทธิที่ตนพึงมีทั้งในเรื่องของโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตน การได้รับบริการทางสุขภาพ โภชนาการ การศึกษา รวมไปถึงการได้รับปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง ละเมิดทางเพศ และการแสวงประโยชน์ทุกรูปแบบจากพวกเขา

ยูนิเซฟไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติแต่อย่างใด การดำเนินงานของยูนิเซฟอาศัยเงินบริจาคแต่เพียงอย่างเดียวจากบุคคลทั่วไป รัฐบาล องค์กรช่วยเหลือเด็กของภาคธุรกิจ และหน่วยงานช่วยเหลือเด็กต่างๆ 

 

ทำไมจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

ยูนิเซฟเป็นองค์การที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กทั่วโลกได้รับวัคซีนที่จำเป็น การศึกษาที่มีคุณภาพ ปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง ถูกทำร้าย ทอดทิ้ง แสวงหาประโยชน์จากเด็กในทางที่ผิด แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการผลักดันกฎหมายนโยบายสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับเด็ก เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่พร้อมกับแสงสว่างส่องทางให้พวกเขาได้เดินตามทางที่ควรจะเป็น และได้รับสิ่งต่างๆ ที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ บนโลกใบนี้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จะบริจาคเงินที่ไหนดีทางยูนิเซฟขอเป็นตัวแทนกระบอกเสียงและออกไปช่วยเหลือเด็กอีกหลายกลุ่มที่ยังรอความช่วยเหลือจากทุกคน และยังสามารถบริจาคเงินออนไลน์เข้ามาหายูนิเซฟได้โดยตรง รับรองได้เลยว่าเงินที่ท่านมอบให้กับเราจะเป็นการต่อชีวิตให้พวกเขาได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

เพราะเป้าหมายหลักของยูนิเซฟคือการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกเด็กทุกคน พร้อมกับหยิบยื่นมือแห่งความหวังนำพาพวกเขากลับมามีที่อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

ภารกิจต่าง ๆ ของยูนิเซฟในการช่วยเหลือเด็ก

เด็กทุกคนควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ กำลังใจ ความรัก และการเลี้ยงดูที่ดี เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีคุณค่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ภาระกิจสำคัญของยูนิเซฟคือการจัดการกับอุปสรรคใด ๆ ที่ขัดต่อการนำไปสู่การค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา 

ยูนิเซฟ เรามุ่งเน้นจัดการกับความไม่เสมอภาคใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสามารถของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นจากเชื้อชาติศาสนา หรือความยากจน เด็กทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เติบโตในสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี เพื่อให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และรู้สึกปลอดภัย

ยูนิเซฟเราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความปลอดภัยของเด็ก ปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ การถูกทอดทิ้งและการละเมิดสิทธิ เราทำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่น เพื่อรับรองความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน และเสริมสร้างกฎหมายคุ้มครองเด็กในประเทศต่าง ๆ

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กและสิทธิในการได้รับการดูแลทางการแพทย์ เราทำงานเพื่อปกป้องเด็ก ๆ จากเอชไอวี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเมื่อพวกเขาต้องการ

การศึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็ก ๆ ยูนิเซฟเราส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

ภารกิจหลักของยูนิเซฟคือการช่วยเหลือเด็ก ๆ อย่างเข้าอกเข้าใจ เพื่อให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ ทุกคนสามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัย มีความสุข และมั่นคง

การบริจาคของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เราทำงานนี้ต่อไป เรารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณอย่างยิ่งที่คุณให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็ก ๆ กับเรา

บริจาคเงินเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

องค์กรเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับเด็กทุกคน