ร่วมเป็นผู้บริจาค

เด็กทุกคนไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะอย่างไร เชื้อชาติไหน ภาษาใด แม้จะแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ควรมีเหมือนกันคือ โอกาสที่เท่าเทียม เงินบริจาคจากท่านจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเด็กทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

Become a donor
UNICEF Thailand

มอบโอกาสในการมีชีวิตรอด และเติบโตให้กับเด็กทุกคนวันนี้

คุณคือส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีชีวิตรอดปลอดภัย และมีอนาคตที่สดใสได้

การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนยูนิเซฟของท่านคือการกระทำอันยิ่งใหญ่และมีความหมายอย่างมากต่อเด็ก ๆ เงินบริจาคจากท่านในวันนี้จะช่วยให้พวกเขาจะได้รับสิทธิที่ตนพึงมีทั้งในเรื่องของโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตน  การได้รับบริการทางสุขภาพ โภชนาการ การศึกษาและการได้รับกาปกป้องคุ้มครองจากอันตรายและการแสวงประโยชน์

ยูนิเซฟไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การสหประชาติแต่อย่างใด การดำเนินงานของยูนิเซฟอาศัยเงินบริจาคแต่เพียงอย่างเดียวจากบุคคลทั่วไป รัฐบาล องค์กรภาคธุรกิจ

ทำไมจึงควรบริจาคให้ยูนิเซฟ

ยูนิเซฟเป็นองค์การที่เป็นผู้นำด้านการทำงานเกี่ยวกับเด็ก โดยมุ่งเน้นเพื่อให้เด็กทั่วโลกได้รับวัคซีนที่จำเป็น ได้รับการศึกษา และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ร่วมถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก

โดยเป้าหมายหลักของยูนิเซฟคือการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน

เลือกวิธีการบริจาคที่เหมาะกับท่าน

บริจาคเงินเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับเด็กที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

องค์กรเอกชนเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับเด็กทุกคน