คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบเสมอเกี่ยวกับการบริจาคด้านล่างนี้ เป็นคำถามที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการระดมทุนของยูนิเซฟ

Frequently asked questions
UNICEF Thailand

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อย กรุณาติดต่อองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทางอีเมลที่  unicefthailand@unicef.org or call 0-2356-9299.

ถาม: ผม/ดิฉันจะเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคได้อย่างไร (รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริจาค และ อื่นๆ)
ตอบ: กรุณาติดต่อศูนย์บริการผู้บริจาคองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-9299 หรือทางอีเมล unicefthailand@unicef.org

ถาม: ผม/ดิฉันจะสามารถบริจาคเงินให้แก่โครงการใดโครงการหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่
ตอบ: ยูนิเซฟขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ อย่างไรก็ตาม ยูนิเซฟเห็นว่าการจัดสรรเงินบริจาคจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหากเงินบริจาคที่ได้รับนั้นนำไปใช้สนับสนุนโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ หรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีความเร่งด่วนฉุกเฉิน หรือกองทุนฉุกเฉินสำหรับเด็กของเราในกรณีทั่ว ๆ ไป เพราะจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถใช้เงินทุนเพื่อการดำเนินงานในส่วนที่มีความจำเป็นมากที่สุดและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำได้

ถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าเงินบริจาคจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
ตอบ: ยูนิเซฟมีระบบการตรวจสอบและควบคุมที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากท่านผู้บริจาคนั้นได้มีการนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ระบบดังกล่าวได้แก่การมีผู้สอบบัญชีจากภายในและภายนอกตรวจสอบการดำเนินงานอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยูนิเซฟยังทำรายงานชี้แจงการใช้เงินบริจาคเพื่อแจ้งให้แก่ผู้บริจาคและประชาชนทั่วไปทราบเป็นระยะ ๆ ระบบการทำงานที่โปร่งใสนี้ยังรวมถึงการที่ยูนิเซฟจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการใช้เงินและความคืบหน้าของโครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุน

ถาม: ผม/ดิฉันจะบริจาคสิ่งของ เช่นผ้าห่มหรือเสื้อผ้าได้หรือไม่
ตอบ: ปัจจุบันยูนิเซฟไม่รับบริจาคสิ่งของ เนื่องจากเรามีแผนกที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดส่งของบริจาคจำพวกนี้อยู่แล้ว โดยหน่วยงานดังกล่าวจะจัดหาและส่งสิ่งของเหล่านี้ไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด   ยูนิเซฟขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรา ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือยูนิเซฟได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการสละเงินบริจาค การระดมทุนและการรณรงค์ หากท่านต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมหน้า “ร่วมกับยูนิเซฟ

ถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนนั้นระดมทุนเพื่อยูนิเซฟอย่างแท้จริง
ตอบ: หากมีผู้ติดต่อท่านโดยอ้างว่าต้องการระดมทุนเพื่อยูนิเซฟ และท่านมีข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดมทุนของยูนิเซฟอย่างแท้จริง กรุณาติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-9299 หรือทางอีเมล unicefthailand@unicef.org โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น เวลา สถานที่ และวิธีการที่บุคคลนั้นใช้ในการติดต่อท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ระดมทุนได้โดย คลิกที่นี่ 

ถาม: การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรงของยูนิเซฟประเทศไทยคืออะไร
ตอบ: การระดมทุนด้วยการพบผู้บริจาคโดยตรงเป็นกิจกรรมการระดมทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนให้สาธารณชนสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก  การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรงนี้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เรามีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืนนำไปสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ การระดมทุนด้วยการเข้าพบผู้บริจาคโดยตรงเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนาหลายแห่งทั่วโลกนิยมนำมาใช้และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  แม้ว่ากิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ในประเทศไทยแต่การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมากลับประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพราะน้ำใจอันดีจากผู้บริจาคชาวไทย 

ถาม:  ยูนิเซฟแนะนำโครงการบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนอย่างไร
ตอบ: การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรงนี้เป็นการแนะนำการบริจาคด้วยการสื่อสารแบบตัวต่อตัว เป็นวิธีการเข้าถึงผู้บริจาคที่ง่ายและเป็นกันเองซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รู้จักและสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพิ่มมากขึ้น  ได้มีการจัดการระดมทุนด้วยการเข้าพบผู้บริจาคโดยตรงหลายพื้นที่ด้วยกัน ทั้งในและรอบ ๆ กรุงเทพฯ รวมไปถึงตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  รวมทั้งการจัดงานแนะนำการระดมทุนในห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงานต่าง ๆ  วิธีการเข้าถึงผู้บริจาคโดยตรงนี้ทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟมาก่อน ไม่ว่าจะด้วยการบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ของยูนิเซฟหรือผ่านการส่งจดหมายเพื่อการระดมทุน  ได้กลายมาเป็นผู้สนับสนุนยูนิเซฟอย่างสม่ำเสมอด้วยการตอบตกลงบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน

ถาม:  การบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือนเป็นอย่างไร
ตอบ: ผู้บริจาคมีทางเลือกในการบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจำนวน 600 บาท หรือ 500 บาท ต่อเดือน ทุกเดือน ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 16 – 20 บาทต่อวัน ถือเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลที่ได้จากการนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้บริจาคสามารถเลือกบริจาคแบบต่อเนื่องทุก 6 เดือน ด้วยการบริจาคเงินจำนวน 3,600 บาท หรือ 3,000 บาท ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับเงินบริจาคของการบริจาคเงินแบบทุกเดือนนั่นเอง  เราสนับสนุนให้ผู้บริจาคบริจาคเงินแบบต่อเนื่องทุก 6 เดือนเนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการได้

ถาม:  ทำไมโครงการนี้มีแค่การบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและทุก 6 เดือน
ตอบ: เนื่องจากเงินทุนของยูนิเซฟมาจากการบริจาคด้วยความสมัครใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นเราจึงต้องการเงินทุนที่มั่นคงและยั่งยืนที่จะนำมาใช้ในโครงการเพื่อการช่วยเหลือเด็ก ๆ ในระยะยาว และการบริจาคแบบทุกเดือนและทุก 6 เดือนนี้ยังเป็นวิธีเดียวที่เราจะแน่ใจได้ว่า เราจะได้รับเงินทุนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ถาม:  ผู้บริจาคสามารถบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟด้วยการบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรงนี้ได้อย่างไร
ตอบ: การบริจาคสามารถทำได้ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดซึ่งดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว  ซึ่งบริษัทบัตรเครดิตของท่านจะแสดงรายการเรียกเก็บเงินบริจาคทุกครั้งในใบแจ้งยอด (statement) รายเดือน ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถยกเลิกการบริจาคเงินได้ตลอดเวลา

ถาม:  ผู้บริจาคจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลบัตรเครดิตที่ให้ไปนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในการฉ้อโกงทางบัตรเครดิต
ตอบ: ข้อมูลที่ผู้บริจาคกรอกแบบฟอร์มให้แก่องค์การยูนิเซฟนี้มีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกฉ้อโกงทางบัตรเครดิตใด ๆ  เจ้าหน้าที่ระดมทุนจะไม่ขอรหัสส่วนตัว หรือรหัสความปลอดภัยประจำบัตรเครดิตของผู้บริจาค ซึ่งทำให้แน่ใจได้ว่า จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของผู้บริจาคตามจำนวนเงินบริจาคที่ตกลงกันไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินจะได้รับทราบข้อมูลของผู้บริจาคเฉพาะชื่อ เลขที่บัตรเครดิต วันที่บัตรหมดอายุ และจำนวนเงินบริจาคที่จะเรียกเก็บเท่านั้น

ถาม:  ใครเป็นผู้ดำเนินโครงการการบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรง

ตอบ: ยูนิเซฟมอบหมายให้บริษัท เซลส์เวิร์คส์ จำกัด (Salesworks Limited) และ บริษัท ออมนี่เรส จำกัด (Omniraise Co., Ltd.) ดำเนินกิจกรรมการระดมทุนรูปแบบนี้  บริษัททั้งสามแห่งดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก และปัจจุบันมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนาจำนวนมาก

ถาม:  ทำไมองค์การยูนิเซฟใช้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอื่น ๆ ดำเนินโครงการนี้

ตอบ: แม้ว่าความจริงแล้วเราต้องการดำเนินโครงการนี้เอง แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่และเวลาในการดำเนินกิจกรรมทำให้ยูนิเซฟไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้เอง  เจ้าหน้าที่ของเราได้รับมอบหมายให้มุ่งเน้นการทำงานโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้ เราจึงร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูงด้านการระดมทุนด้วยการพบผู้บริจาคโดยตรง  การดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้ยูนิเซฟลดต้นทุนในการระดมทุนเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยขยายขนาดของเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และสร้างช่องทางในการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น

ถาม: ผู้บริจาคจะทราบได้อย่างไรว่าผู้ที่ทำการระดมทุนนี้เป็นตัวแทนที่ยูนิเซฟมอบหมายอย่างแท้จริง
ตอบ: ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบตัวแทนระดมทุนแบบการพบผู้บริจาคโดยตรงได้จากบัตรประจำตัว สังเกตเสื้อที่มีสัญลักษณ์ยูนิเซฟซึ่งเจ้าหน้าที่สวมใส่ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ขององค์การยูนิเซฟที่เจ้าหน้าที่ใช้เมื่อขอรับเงินบริจาค
นอกจากนี้ ผู้บริจาคสามารถติดต่อกับองค์การยูนิเซฟโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-9299 หรือทางอีเมล unicefthailand@unicef.org โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น เวลา สถานที่ และวิธีการที่บุคคลนั้นใช้ในการติดต่อท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ระดมทุนได้โดย คลิกที่นี่ 

ถาม: หากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับตัวแทนระดมทุน จะต้องทำอย่างไร
ตอบ: ยูนิเซฟมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของโครงการระดมทุนรูปแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งหากผู้บริจาคจะติดต่อกับองค์การยูนิเซฟโดยตรง (ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้) เพื่อร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การตอบข้อร้องเรียนของผู้บริจาคทำได้ดียิ่งขึ้น ขอความกรุณาผู้บริจาคให้ข้อมูล ชื่อของตัวแทนระดมทุนที่ท่านพบ พร้อมทั้ง วันที่ เวลา และสถานที่ที่พบกับเจ้าหน้าที่

ถาม: การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ของยูนิเซฟประเทศไทยคืออะไร
ตอบ: การระดมทุนด้วยการติดต่อผู้บริจาคโดยตรงผ่านโทรศัพท์เป็นกิจกรรมการระดมทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนให้สาธารณชนสนับสนุนการดำเนินงานของยูนิเซฟเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก  การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนโดยตรงนี้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะช่วยให้เรามีกองทุนที่มั่นคงและยั่งยืนนำไปสนับสนุนโครงการในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ การระดมทุนด้วยพูดคุยกับผู้บริจาคโดยตรงเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนาหลายแห่งทั่วโลกนิยมนำมาใช้และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

ถาม:  ยูนิเซฟแนะนำโครงการบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์อย่างไร
ตอบ: การบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์โดยตรงนี้เป็นการแนะนำการบริจาคด้วยการสื่อสารแบบตัวต่อตัวผ่านทางโทรศัพท์ เป็นวิธีการเข้าถึงผู้บริจาคที่ง่ายและเป็นกันเองซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รู้จักและสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟเพิ่มมากขึ้น  การระดมทุนวิธีนี้จะติดต่อสื่อสารกับผู้บริจาคในระหว่างวัน  วิธีการเข้าถึงผู้บริจาคโดยตรงนี้ทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟมาก่อน ไม่ว่าจะด้วยการบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ของยูนิเซฟหรือผ่านการส่งจดหมายเพื่อการระดมทุน  ได้กลายมาเป็นผู้สนับสนุนยูนิเซฟอย่างสม่ำเสมอด้วยการตอบตกลงบริจาคเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกหกเดือน

ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์ได้โดย คลิกที่นี่ 

ถาม:  ใครเป็นผู้ดำเนินโครงการการบริจาคผ่านเจ้าหน้าที่ระดมทุนทางโทรศัพท์

ตอบ: ยูนิเซฟมอบหมายให้บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (Teledirect Telecommerce Thailand Limited), บริษัท เอสจี โกลบอล ซัพพอร์ท เซอวิสเสส (SG Global Support Services SDN. BHD.) และ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ( One-to-One Contacts PCL) ดำเนินกิจกรรมการระดมทุนรูปแบบนี้  บริษัททั้งสองแห่งดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก และปัจจุบันมีลูกค้าเป็นองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อการพัฒนาจำนวนมาก

ข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุน