การดำเนินงานของยูนิเซฟ

การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทย

UNICEF Representative for Thailand playing with a young child
เด็กผู้หญิงกำลังยกมือขึ้นทั้งสองข้าง