มีเด็กราวๆ 19,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเป็นเวลานานในจังหวัดอุบลราชธานี 

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภนาการ สาธารณสุข อนามัย รวมถึงการมีมุ้งกันยุงเพื่อป้องกนพวกเด็ก จากโรคที่มาจากยุง เช่น ไข้เลือดออกและมาลาเรีย นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมเพื่อให้พวกเด็กๆ ได้กลับไปเรียนหนังสือโดยไว ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับเรา

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จะให้การสนับสนุนเงินเยียวยาแก่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งเงินจำนวนนี้จะช่วยให้พวกเด็กๆ และครอบครัวได้จัดหาอาหารและโภชนาการ ยารักษาโรค และสุขอนามัย รวมถึงอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่พวกเด็กๆ นอกจากนี้ เราจะทำการสำรวจความต้องการพื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็กภายในศูนย์อพยพ และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีความจำเป็นในงานด้านคุ้มครองเด็กอีกด้วย

ข่าวสารและเรื่องราวมากมายจากยูนิเซฟ

คุณทำอะไรได้บ้างเพื่อเด็กๆ?