ร่วมกับยูนิเซฟ

เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคนได้

A group of young children are happily raising their hands.
UNICEF Thailand/2016/Gratzer

เด็กทุกคนควรที่จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในชีวิต เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน เราก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับชีวิตของเด็กทุกคนทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก มาดูกันว่าคุณจะสามารถร่วมกับยูนิเซฟในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับเด็กทุกคนได้อย่างไรบ้าง

'I Am UNICEF' เป็นพื้นที่สำหรับให้คุณได้ใช้เวลาและเสียงของคุณเพื่อเด็กทุกคนในประเทศไทย

เงินบริจาคของคุณ จะช่วยสนับสนุนให้ยูนิเซฟได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของเด็กทั่วโลก

ยูรีพอร์ตเป็นโครงการริเริ่มที่ได้รับการสนับสนุนโดยยูนิเซฟ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน

รู้จักกับยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้มากยิ่งขึ้น