การพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น

เยาวชนทุกคนควรเติบโตอย่างแข็งแรงมีความรู้ และมีสิทธิมีเสียง

A group of students are talking with their friends at the school corridor.
UNICEF Thailand/2016/Thuentap