การคุ้มครองเด็ก

ไม่ควรมีเด็กคนใดต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัว

ภาพเงาของเด็กชาย
UNICEF Thailand