นโยบายสังคม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นโยบายสังคมและการคุ้มครองทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็นในการหยุดวงจรความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

A father and a mother are taking their daughter around the area.
UNICEF Thailand/2017/Thuentap