กิจกรรมการระดมทุน

ยูนิเซฟเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อมอบโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กทุกคน

How we fundraise
UNICEF Thailand/M. Thomas