พอลล่า เทย์เลอร์ บัทส์เทอรี่

เฟรนด์ออฟยูนิเซฟ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556

พอลล่า เทเลอร์ บัทเทอรี่ กำลังเล่นกับเด็กทารก ในระหว่างการลงพื้นที่กับยูนิเซฟ