โครงการสตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้น (Star for Children Programme)

อีกทางเลือกสำหรับการเป็นพันธมิตรภาคธุรกิจกับยูนิเซฟ

ECD South
ECD at Nakhon Si Thammarat

โครงการสตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้น (Star for Children Programme)

ซิลเวอร์สตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้น (Silver Star for Children)

สำหรับบริษัทที่บริจาคเงินจำนวนมากกว่า 1 ล้านบาท ภายในหนึ่งปีปฏิทิน

ด้วยโครงการ Silver Star for Children การบริจาคของบริษัทท่านนั้นสามารถช่วยให้ยูนิเซฟจัดหาชุด emergency health ที่รวบรวมเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ นำไปช่วยเหลือเด็กๆฉุกเฉินได้กว่า 15,000 คน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นี่เป็นทางหนึ่งที่เงินบริจาคของท่านช่วยอนาคตของเด็กๆไว้ได้

ทางยูนิเซฟทีความยินดีมอบสิ่งดังต่อไปนี้ให้บริษัทในฐานะที่เป็น Silver Star for Children

 • ตรา Silver Star for Children ในสื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท
 • ประกาศนียบัตรขอบคุณความช่วยเหลือ
 • ใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
 • จดหมายขอบคุณความช่วยเหลือแก่เด็กๆจากยูนิเซฟ
 • ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็น Silver Star for Children ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กๆอย่างเป็นทางการจากยูนิเซฟ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของท่าน
 • โอกาสในการได้รับเชิญเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นพิเศษโดยยูนิเซฟ

บริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการ Silver Star for Children ในปี พ.ศ. 2562 

 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 • บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 • บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด

 • บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

บลูสตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้น (Blue Star for children)

สำหรับบริษัทที่บริจาคเงินจำนวนมากกว่า 1 แสนบาท ภายในหนึ่งปีปฏิทิน

ด้วยโครงการ Blue Star for Children การบริจาคของบริษัทท่านนั้นสามารถช่วยให้ยูนิเซฟจัดหาชุด school-in-a-box จำนวน 14 ชุด ให้แก่ครู 14 คน และ นักเรียน 560 คน ที่อยู่ในโรงเรียนที่ประสพภัยหรือยากแก่การเข้าถึง ภายในระยะเวลา 3

ทางยูนิเซฟทีความยินดีมอบสิ่งดังต่อไปนี้ให้บริษัทในฐานะที่เป็น Blue Star for Children

 • ตรา Blue Star for Children ในสื่อต่่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท
 • ใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
 • ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็น Blue Star for Children ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กๆอย่างเป็นทางการจากยูนิเซฟ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรของท่าน

บริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการ Blue Star for Children ในปี พ.ศ. 2562

 • บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด

 • ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

 • บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท

 • บริษัท อันดามัน รีสอร์ท จำกัด

 • บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด

 • บริษัท เอคเซลเลนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

หากบริษัทของท่านมีความสนใจที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ หรือ มีความประสงค์อยากบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่ unicefthailand@unicef.org หรือ โทร 02 356 9299
 

Learn more about how to engage with UNICEF Thailand