โครงการสตาร์ ฟอร์ ชิลเดร้น (Star for Children Programme)

อีกทางเลือกสำหรับการเป็นพันธมิตรภาคธุรกิจกับยูนิเซฟ

ECD South
ECD at Nakhon Si Thammarat