พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

มาร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับยูนิเซฟเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของเด็กๆแบบยั่งยืน

พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากาคธุรกิจ
UNICEF Thailand/M. Thomas

สิทธิประโยชน์การจากเป็นพันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

การช่วยเหลือเด็กๆจำเป็นต้องได้รับการวางแผนในระยะยาว และยูนิเซฟเองก็มีการทำงานและวางแผนเพื่อโครงการต่างๆทุกๆ 5 ปี พร้อมกับการควบคุมและติดตามผลเพื่อสร้างความมั่นใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ยูนิเซฟเห็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือทางด้านการเงินในระยะยาวจากพันธมิตรภาคธุรกิจที่มีความตั้งใจแรงกล้าที่ร่วมก้าวไปกับยูนิเซฟ

เมื่อท่านตัดสินใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ในระยาว ท่านจะได้รับ

  • ประการเป็นพันธมิตรของยูนิเซฟอย่างเป็นทางการ
  • การร่วมจัดการประชาสัมพันธ์
  • ทำโครงการร่วมมือร่วมกัน
  • ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
  • สามารถใช้ตราของยูนิเซฟ (ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมติจากยูนิเซฟ)
  • เพื่อการลดหย่อนภาษีของบริษัท

พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจในประเทศไทย

หากบริษัทของท่านมีความสนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ หรือ มีความประสงค์อยากบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่ unicefthailand@unicef.org หรือ โทร 02 356 9299

 

ท่านจะสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟได้อย่างไร