พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

มาร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับยูนิเซฟเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของเด็กๆแบบยั่งยืน

พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากาคธุรกิจ
UNICEF Thailand/M. Thomas

สิทธิประโยชน์การจากเป็นพันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

การช่วยเหลือเด็กๆจำเป็นต้องได้รับการวางแผนในระยะยาว และยูนิเซฟเองก็มีการทำงานและวางแผนเพื่อโครงการต่างๆทุกๆ 5 ปี พร้อมกับการควบคุมและติดตามผลเพื่อสร้างความมั่นใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีต่อเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ยูนิเซฟเห็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือทางด้านการเงินในระยะยาวจากพันธมิตรภาคธุรกิจที่มีความตั้งใจแรงกล้าที่ร่วมก้าวไปกับยูนิเซฟ

เมื่อท่านตัดสินใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างมียุทธศาสตร์ในระยาว ท่านจะได้รับ

 • ประการเป็นพันธมิตรของยูนิเซฟอย่างเป็นทางการ
 • การร่วมจัดการประชาสัมพันธ์
 • ทำโครงการร่วมมือร่วมกัน
 • ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
 • สามารถใช้ตราของยูนิเซฟ (ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมติจากยูนิเซฟ)
 • เพื่อการลดหย่อนภาษีของบริษัท

พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจในประเทศไทย

 • แสนสิริ (ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
 • กลุ่มเซ็นทรัล (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
 • เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล (ท็อปส์) (2019 - ปัจจุบัน)
 • ทรู คอร์ปอเรชั่น (2019 - ปัจจุบัน)
 • มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (2019 - ปัจจุบัน)

หากบริษัทของท่านมีความสนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ หรือ มีความประสงค์อยากบริจาคเงิน สามารถติดต่อได้ที่ unicefthailand@unicef.org หรือ โทร 02 356 9299

 

ท่านจะสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟได้อย่างไร