พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากภาคธุรกิจ

มาร่วมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับยูนิเซฟเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นของเด็กๆแบบยั่งยืน

พันธมิตรระยะยาวของยูนิเซฟจากาคธุรกิจ
UNICEF Thailand/M. Thomas