กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร ชั้นนำของประเทศไทย

ตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่
UNICEF