กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร ชั้นนำของประเทศไทย

UNICEF

กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัลประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร

กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยร่วมกันจัดนิทรรศการในห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลในธีมของ "Together for Every Child" ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ทำให้มีการจัดนิทรรศการอีกในปีต่อมา โดยปีนี้ธีมของงานคือ " Eat Play Love" หรือ "กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก"

ที่มา http://www.centralgroup.com/cg-unicef_eatplaylove/