การบริจาคเงินจากบริษัท

การบริจาคของบริษัทและพนักงานของท่านสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังสำหรับเด็กๆ

การบริจาคเงินจากบริษัท
UNICEF Thailand