Fushatat

Për më shumë se 70 vite, UNICEF-i e ka drejtuar luftën globale për të drejtat e fëmijëve. Na u bashkëngjitni dhe bëni një ndikim në jetën e fëmijëve.

A down syndrome boy - a swimmer with a swimming hat and swimming glasses standing on the edge of a swimming pool