Fushatat

Për më shumë se 75 vite, UNICEF-i e ka drejtuar luftën globale për të drejtat e fëmijëve. Na u bashkëngjitni dhe bëni një ndikim në jetën e fëmijëve.

Foster care