Unë jam më shumë nga ajo që ndodhi

Fëmija në kontakt me sistemin e drejtësisë është VETËM NJË FËMIJË, i cili ka nevojë për mbështetje dhe kujdes

KV
UNICEF/North Macedonia/2022