Vetëm me gjyshen ndihesha bukur dhe e lumtur

Sistemi duhet ta kuptojë dhe rikuperojë traumën që e ka përjetuar fëmija në konflikt me ligjin – historia e një djali shtatëmbëdhjetë vjeçar në konflikt me ligjin

Adolescent boy facing back walking down a narrow corridor, picture with foggy effect
UNICEF/North Macedonia/2022