Vepro

Për më shumë se 70 vite, UNICEF-i e ka drejtuar luftën globale për të drejtat e fëmijëve. Na u bashkëngjitni dhe bëni ndikim në jetën e fëmijëve.

a small boy pushing up to see what is happening, while waiting to be examined before vaccination