Çka bëjmë ne

UNICEF punon në mënyrë të pandërprerë me partnerët për t’i shpëtuar jetët e fëmijëve, për t’i mbrojtur të drejtat e tyre dhe për t'i ndihmuar ata ta përmbushin potencialin e tyre

A small girl having a laughing-out-loud moment while swinging on a swing at the kids corner created by UNICEF within the refugee and transit centre Vinojug near Gevgelija