Tregimet tona

Tregimet në lidhje me përpjekjet tona për avancim të të drejtave të fëmijëve, mirëqenies dhe perspektivave të tyre

A mother holds her infant daughter in her arms, with the baby girl smiling, at a health clinic in Skopje, before the regular vaccination