Puna për UNICEF-in

A dëshironi të na ndihmoni, që t’ia mundësojmë secilit fëmijë një fëmijëri, një të ardhme dhe një mundësi të drejtë?

UNICEF employee on a filed assignment near the border with Greece, during the refugee and migrant crisis in 2015