Што работиме

УНИЦЕФ работи неyморно со партнерите на спасување детски животи, одбрана на детските права и остварување на потенцијалот на децата.

A small girl having a laughing-out-loud moment while swinging on a swing at the kids corner created by UNICEF within the refugee and transit centre Vinojug near Gevgelija