Социјална заштита

Ние веруваме дека едно од најефективните помагала за децата и семејствата кои се соочуваат со сиромаштија, дискриминација или социјална исклученост е функционален систем за социјална заштита

Мало дете стои босо на бетонски под во куќа
UNICEF/2017/Georgiev