Прес центар

Вести за нашата работа за децата во земјата

Контакти за медиуми

За дополнителни информации или за да договорите интервју, Ве молиме контактирајте не:

 

Сузи Папас Чаповска                                                    Ирина Ивановска

       Тел: (02) 3231-244                                                         Тел: (02) 3231-172

         Email: spappas@unicef.org                                      Email: iivanovska@unicef.org