Детска заштита

Сите деца имаат право да бидат заштитени од насилство, експлоатација и злоупотреба

Мало девојче и нејзиниот поголем брат ѕиркаат низ венецијанер ролетни на прозор
UNICEF/2017/Georgiev