Крај за насилството врз децата

Секое дете треба да има безгрижно детство, целосно ослободено од насилство, експлоатација и злоупотреба

Дете срамежливо ѕирка стоејќи пред постер со дете со фудбалска топка
UNICEF/2017/Georgiev