Деца лишени од семејна средина

Живеењето во институција може да има значителни негативни доживотни последици по физичкиот, психичкиот и емотивниот развој на децата

Дете лежи на под и гледа во кукла што ја држи во десната рака
UNICEF/2017/Georgiev