Само со баба ми се чувствував убаво и среќно

Системот треба да ја разбере и да ја залечи траумата што ја доживеало детето во судир со законот – приказна на седумнаесетгодишно момче во судир со законот

Adolescent boy facing back walking down a narrow corridor, picture with foggy effect
UNICEF/North Macedonia/2022