Јас сум повеќе од она што се случи

Детето во контакт со законот е САМО ДЕТЕ на кое му се потребни поддршка и грижа

KV
UNICEF/North Macedonia/2022