Младинските застапници на УНИЦЕФ поттикнуваат промени за подобар пристап до правда за децата преку и

Ги претставуваме петте тима кои понудија решенија за подобар пристап до правда за децата во контакт со законот

Ирина Ивановска
Young people stand outside celebrate being part of justice for children initiative
UNICEF/North Macedonia/2022
28 Декември 2022