Знам дека има повеќе позитивни работи во кои сум добар

Приказна на осумнаесетгодишно момче сместено во Воспитно поправниот дом во Тетово

Adolescent boy facing back looking at gray lockers
UNICEF/North Macedonia/2022