Никогаш не сум имал свој дом

Системот треба да им помогне на децата да растат во безбедно семејство полно со љубов – приказна на седумнаесетгодишно момче во судир со законот

Adolescent boy looking through the window
UNICEF/North Macedonia/2022