Се чувствувам како да немав детство

Системот мора да им помогне на децата да ги надминат стравот и траумата – приказна на деветнаесетгодишно девојче за нејзиното искуство со институциите

Adolescent girl facing back standing in front of a building
UNICEF/North Macedonia/2022