Kurrë nuk kam pasur shtëpi timen

Sistemi duhet t’i ndihmojë fëmijët të rriten në një familje të sigurt plot dashuri - historia e një djali shtatëmbëdhjetë vjeçar në konflikt me ligjin

Adolescent boy looking through the window
UNICEF/North Macedonia/2022