E di që ka më shumë gjëra pozitive në të cilat jam i mirë

Historia e një djali tetëmbëdhjetë vjeçar të vendosur në Institucionin Korrektues në Tetovë

Adolescent boy facing back looking at gray lockers
UNICEF/North Macedonia/2022