“Për ngacmimin fund, baj baj!”

Fushata e UNICEF-i dhe Fondacionit Telekom për Maqedoni kundër bulizmit kibernetik dhe gjuhës së urrejtjes në internet e krijuar bashkërisht me të rinjtë

Bye bye bullyinmg
UNICEF/2023