Secili fëmijë ka nevojë për familje

Kujdesi dhe mbështetja familjare janë të nevojshme për çdo fëmijë.

Foster care
UNICEF/2023