На секое дете му треба семејство

Заедничка кампања на УНИЦЕФ и Министерство за труд и социјална политика за згрижувачки семејства

Foster care
UNICEF/2023